Wydarzenia lokalne – powiat oławski.

Zapraszamy do poznania inicjatyw zorganizowanych i przeprowadzonych przez uczestników naszego projektu z terenu powiatu oławskiego. Kibicujemy kolejnym realizacjom!

1.Warsztaty kulinarne-pieczona gęś

Organizator: Andrzej Ilnicki

Data 6.11.2015, Owczary

Cel: Integracja, rozbudzanie zainteresowania mieszkańców zdrowym odżywianiem i tradycyjną kuchnią.

W spotkaniu wzięło udział ok 40 0sób.

W Oczarach na świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie mieszkańców wsi, sołtysów, reprezentantów lokalnych organizacji i instytucji. Hasłem przewodnim była gęś, którą przygotowała i podała z czerwoną kapustą gość specjalny Jadwiga Mróz, uczestniczkę projektu z powiatu trzebnickiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się mini wykład „tradycje i lokalne produkty dziedzictwem naszych wsi. Wszystko to działo się przy dźwięku starych winylowych płyt, puszczanych przez sołtysa. i ja tam byłam…..

2. Spotkanie klubu seniora z Bystrzycy z seniorami z Niemiec.

Organizator: Klub Seniora Kalina, 24 lipca 2015

Cel integracja środowiska seniorów, dzielenie się doświadczeniami polskimi i niemieckimi, aktywne spędzanie czasu.

W spotkaniu wzięło udzial ok. 70 osób w tym 15 przedstawiciel z Neckerody i Blankenhein. Spotkanie rozpoczęło sie obiadem przygotownym przez klub seniora Kalina, któremu towarzyszyły rozmowy dotyczące sytuacji seniorów w Niemczech i w Polsce. Dzięki tym dyskusjom powstało kilka pomysłów na wspólne działania. W dalszej części zorganziowana została wycieczka do Grodów Ryczyńskich, podczas której pani archeolog Magdaleny Przysiężna – Pizarska opowiedziała historię tego miejsca. Na zakończenie zorganizowana została seniorska potańcówka : )

3. Gra „Przygoda”; Data: 27.08.2015 r.

Cel: zabawa, inicjowanie aktywności na rzecz społeczności lokalnej, zachęcenie do zainteresowania się przyrodą oraz pszczelarstwem. Ilośc uczestników ok 25.

W dniu 27.08.2015 r. odbyła się gra „Przygoda” w Bystrzycy Oławskiej. Głównym organizatorem jest Ewelina Niewiadomska z 14 Oławskiej Drużyny Harcerek „SOWY” oraz Magdalena Witaszczyk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Gra została wsparta przez Państwo Migocckich, którzy mają własną pasiekę pszczół. Gra była podzielona na trzy etapy. Na rozpoczęcie gry młodzież miała za zadanie rozwiązanie hasła w krzyżówce. Następnym etapem było przejście trasy po lokalnym lesie, który miał punty z zadaniami. Na zakończenie gry młodzież mogła posmakować własnoręcznie robione podpłomyki z miodem. Po degustacji Pani Ewa Migoccka opowiadała o życiu pszczół i pokazywała ciekawostki, co można byłoby zrobić z pyłków kwiatowych oraz miodu. Ponadto młodzież mogła spróbować chodzić na szczudłach i strzelać z łuku.

4. Nocne i piątkowe granie

Stowarzyszenie Planszoaktywni jest organizacją pozarządową, której głównym celem są działania społeczne z wykorzystaniem gier planszowych. Stowarzyszenie współorganizuje m.in. zajęcia w Ośrodku Kultury w Oławie, wydarzenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz bywa na imprezach okolicznościowych na terenie miasta i gminy Oława. Część założycieli Stowarzyszenia Planszoaktywni zaczęło swoją przygodę z działaniami społecznymi jako wolontariusze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia uczestnicy projektu zorganizowali nocowanie gimnazjalistów w Gminazjum 3 w Oławie, podczas którego prowadzone były gry planszowe. Ponadto uczestnicy cyklicznie organizują piątkowe spotkania w Klubie Futurum w Ośrodku Kultury w Oławie.

 

 

Reklamy

Wydarzenia lokalne – powiat trzebnicki.

Uczestnicy projektu realizują wiele interesujących inicjatyw lokalnych  – poniżej prezentujemy kilka przykładów. Organizatorom gratulujemy pomysłowości i determinacji w ich przeprowadzeniu : )

 1. Wycieczka po Żmigrodzie
  1. Organizator: Adam Nowak i PZERiI
  2. Data: 06.06.2015
  3. Cel: poszerzenie wiedzy Żmigrodzian nt. miejsca zamieszkania, rozwijanie tożsamości lokalnej, inicjowanie aktywności na rzecz społeczności lokalnej.
  4. Ilość osób: 40

6 czerwca odbyła się wycieczka po Żmigrodzie, którą poprowadził, dzieląc się swoją wiedzą historyczną o mieście, Paweł Becela. Głównym organizatorem był Adam Nowak i Żmigrodzkie Koło PZERiI. Wycieczka podzielona była na dwa etapy. Podczas pierwszego z nich, zatytułowanego „Od kolejki wąskotorowej do najmłodszej z Trzech Wież”, uczestnicy mogli poznać interesujące miejsca, obiekty i związane z nimi osoby. Drugi etap wycieczki pt. „W arystokratycznym klimacie…”, dał możliwość poznania d.ziejów parku trasą od oranżerii, poprzez stawy i dalej śladami historycznych drzew aż do baszty, ruin zamku i trejaża, gdzie na wszystkich czekał przygotowany wcze.śniej piknik. Wycieczka była pierwszym etapem cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”.

 1. „Jak swoją moc wykorzystam na rzecz społeczności lokalnej?” – spotkanie warsztatowe dla kobiet
  1. Organizator: Paulina Dytko
  2. Data: 10.09.2015
  3. Cel: wzmocnienie grupy zaangażowanych kobiet i wzajemne motywowanie do wykorzystywania swoich umiejętności na rzecz aktywności lokalnej; wymiana doświadczeń; generowanie pomysłów na wspólne projekty mające na celu aktywizowanie kobiet w Gminie Żmigród
  4. Ilość osób: 17

W spotkaniu udział wzięło 17 kobiet – mieszkanek Gminy Żmigród. Podczas spotkania przeprowadzono warsztat psychologiczny mający na celu przyjrzenie się swoim mocnym stronom i ich analizę ich pod kątem możliwości rozwijania w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej. Kobiety wymieniały się swoimi doświadczeniami, motywowały się wzajemnie. Dość sporą część spotkania zajęło omawianie trudności, z jakimi spotykają się kobiety działając w swoich sołectwach. Efektem spotkania było wygenerowanie wspólnych pomysłów na dalsze działania projektowe na rzecz kobiet z terenu Gminy Żmigród.

 1. Skwer sołecki w Korzeńsku
  1. Organizator: Agnieszka Ptak
  2. Data: wrzesień 2015
  3. Cel: uporządkowanie, budowa sołeckiego skweru, zaangażowanie mieszkańców sołectwa Korzeńsko do wspólnego działania na rzecz swojej miejscowości,
  4. Ilość osób: 15

Zorganizowano kilka spotkań mających na celu skupienie uwagi mieszkańców wokół wspólnej sprawy skweru sołeckiego. Mieszkańcy wzajemnie motywowali się do wspólnej pracy. Zauważono, że ze spotkania na spotkanie w prace angażowało się coraz więcej osób.

 1. Edukacyjny maraton nocny
  1. Organizator: Katarzyna Dudziak
  2. Data: 07.2015
  3. Cel: integracja środowiska dzieci i młodzieży z sołectwa Bychowo, zwrócenie uwagi na potrzeby społeczności lokalnej, poszerzenie wiedzy o miejscowości
  4. Ilość osób: 10

Zorganizowano nocny maraton filmowo – edukacyjny dla dzieci i młodzież z sołectwa Bychowo. Maraton odbył się w świetlicy wiejskiej. W trakcie maratonu odbywały się gry i zabawy, a także turniej gier planszowych. Katarzyna zaangażowała dzieci do organizacji 70-cio lecia obchodów przesiedlenia mieszkańców ich wsi oraz dożynek gminnych. Przeprowadzono prelekcję edukacyjną nt. tego wydarzenia. Dzieci zaangażowały się w przygotowanie wystawy.

 1. Obchody 70-cio lecia przesiedlenia mieszkańców wsi Bychowo z zaangażowaniem dzieci i młodzieży
  1. Organizator: Katarzyna Dudziak
  2. Data: 31.08.2015
  3. Cel: integracja środowiska dzieci i młodzieży z sołectwa Bychowo, integracja międzypokoleniowa, zwrócenie uwagi na potrzeby społeczności lokalnej, poszerzenie wiedzy o miejscowości, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swoją miejscowość,
  4. Ilość osób: 10 osób

Udało się zaangażować grupę młodzieży do organizacji obchodów 70-lecia przesiedlenia mieszkańców wsi Bychowo, połączonych z gminnymi dożynkami. Młodzież zgromadziła i przygotowała dekoracje i tablice informacyjne, które zdobiły wieś w tym ważnym dniu. Aktywnie włączyli się również w organizację odsłonięcia pamiątkowego kamienia.

 1. Konkurs fotograficzny „Róża w moim ogrodzie” w różanej Strupinie
  1. Organizator: Wacław Bienias
  2. Data: lipiec 2015
  3. Cel: rozbudzenie zainteresowania mieszkańców wyglądem miejscowości, wzajemne motywowanie do dbania o najbliższe otoczenie, integracja społeczności lokalnej.
  4. Ilość osób: 20 osób (zdjęcia) + 112 osób (głosowanie)

Strupina to niewielka wieś położona w gminie Prusice. Jest wsią tematyczną. Jej hasłem przewodnim jest róża. Mieszkańcy inicjują wiele wydarzeń wokół tej tematyki. Po raz pierwszy zorganizowano konkurs na zdjęcie pt. „Róża w moim ogrodzie”. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, zachęcił do działania. Stworzono album fotograficzny online, w którym zamieszczono zdjęcia mieszkańców. Mieszkańcy byli również zaangażowani w wybór najpiękniejszego zdjęcia poprzez głosowanie na fanpage miejscowości.


bychowo wystawa bychowo wystawa2 jak wykorzystam moja moc2 jak wykorzystam moją moc porządkowanie placu Korzensko wycieczka po zmigrodzie1 wycieczka po żmigrodzie wycieczka po żmigrodzie2 żmigród

 

Relacja z kawiarenek obywatelskich – Oława i Żmigród.

15 października w Oławie i 21 w Żmigrodzie zorganizowaliśmy kawiarenki obywatelskie. Poniżej relacja z ich przebiegu:

Tytuł oławskiej kawiarenki obywatelskiej  „Jak zwiększyć zaangażowanie osób starszych w działania społeczne na terenie powiatu oławskiego?” – nawiązywał do naszych doświadczeń z pracy na tym terenie. Zdiagnozowaliśmy potrzebę rozwinięcia działań skierowanych na zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie publiczne. Na terenie powiatu prężnie działa kilka organizacji, a także klubów seniora – tworząc silne środowisko aktywnych seniorów. W trakcie prowadzonej dyskusji określone zostały najważniejsze wnioski :

 • Ważne jest tworzenie odpowiednich miejsc spotkań dla seniorów – wzięcie pod uwagę potrzeb seniorów w tym zakresie, np. przy projektowaniu takich miejsc; potrzebne miejsc bardziej kameralnych;
 • Warto zwiększyć wykorzystanie istniejącej infrastruktury lokalnej, np. świetlice wiejskie, szkoły, biblioteki, parki, ławki, itp.
 • Warto identyfikować liderów środowiska i łączyć się wokół takich naturalnych liderów;
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora –  jako dobry przykład na aktywizowanie osób starszych – zwiększyć ilość informacji dot. ich działalności.
 • Kluczowa może okazać się zmiana mentalności i spojrzenia na kwestie aktywności osób starszych (często obarczone stereotypami);
 • Istotne jest stopniowe likwidowanie barier architektonicznych i mentalnych dotyczących osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Wyjazdy kulturalne i rekreacyjne;
 • Ruch sąsiedzki i wzajemna pomoc;
 • Nie tylko wychodzenie na zewnątrz, ale również działania skoncentrowane w domach i najbliższym sąsiedztwie;
 • Promocja dobrych praktyk – mówienie o tym, co się dobrego dzieje, wymiana doświadczeń;
 • Wsparcie edukacyjne liderów;
 • Większe środki finansowe;
 • Tworzenie odpowiedniej oferty skierowanej do seniorów, uwzględniającej różnorodne potrzeby;
 • Wsparcie osób przechodzących na emeryturę – z aktywności zawodowej w aktywność społeczną;
 • Nie ma tradycji na polskiej wsi z zakresu zagospodarowania czasu wolnego popołudniami – odpowiednia oferta;
 • Potrzeba tworzenia programów skoncentrowanych wokół miejsc, osób, oferty, świadomości/kultury/mentalności.

Żmigrodzka kawiarenka obywatelska zatytułowana została”Jak rozwijać nieformalną edukację obywatelską na terenie powiatu trzebnickiego?”.   Uczestnicy spotkania określili potrzebę edukowania różnorodnych grup, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dzieliliśmy się licznymi przykładami form edukacji nieformalnej, gdzie dużo miejsca poświęcone zostało na omówienie możliwości związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w tych spotkaniach!

 

IMG_0720 IMG_0723 IMG_0724 IMG_0727 IMG_0728 IMG_0745 IMG_0746 IMG_0748 IMG_2021 IMG_2022-2 IMG_2022 IMG_2024 IMG_2027

Kawiarenka obywatelska – 21 października Żmigród – zapraszamy!

ak rozwijać nieformalną edukację obywatelską w powiecie trzebnickim?

Zapraszamy do wzięcia udziału kawiarence obywatelskiej, która odbędzie się w Baszcie na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie w godzinach 16:00 – 18:30 w dniu 21 października 2015.

Kawiarenka obywatelska to rodzaj nieformalnego spotkania, podczas którego zachęcimy uczestników do włączenia się w dyskusję nad możliwościami rozwoju edukacji nieformalnej. Kto jej potrzebuje? I jakie są pomysły na nowe inicjatywy?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką rozwijania nieformalnej edukacji obywatelskiej i szerzej aktywności społecznej na terenie powiatu trzebncikiego.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, uczestnikom zapewnimy poczęstunek i rzeczową otwartą dyskusję. Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu lub celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p. Martą Możdżeń-Kłos tel.: 509 664 921 lub e-mail: mozmarta@wp.pl .

Kawiarenka obywatelska – 15 października Oława zapraszamy!

Jak zwiększyć zaangażowanie osób starszych w działania społeczne na terenie powiatu oławskiego?

 Zapraszamy do wzięcia udziału kawiarence obywatelskiej, która odbędzie się w restauracji Kulinarna Enklawa na ul. Młyńskiej w Oławie 15 października w godzinach 16:00 – 18:30.

Kawiarenka obywatelska to rodzaj nieformalnego spotkania, podczas którego zachęcimy uczestników do włączenia się w dyskusję nad rolą osób starszych w tworzeniu I realizacji działan społecznych na terenie powiatu. Czy aktywność seniorów jest wystarczająca, co ją blokuje, a przede wszystkim jak ją rozwinąć?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką rozwijania działań podejmowanych przez i dla środowisk senioralnych na terenie powiatu oławskiego. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, uczestnikom zapewnimy poczęstunek. Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu lub celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p. Heleną Masło tel.: 691 050 404 lub e-mail: gopshelena@op.pl

Relacja z debaty w Krzyżowej 3 października 2015.

3 października zorganizowaliśmy debatę skierowaną do reprezentantów społeczności lokalnej powiatu oławskiego i trzebnickiego. Wydarzenie to podsumowuje nasze dotychczasowe działania przeprowadzone w ramach projektu: zakończone cykle edukacyjne: Szkoła Liderów i Facylitatorów, szkolenia ogóle zorganizowane pod koniec 2014 r. w Żmigrodzie i Oławie, a także dwie konferencje open space.  Zastanawiając się nad miejscem organizacji debaty – wybór ograniczyliśmy do jedynego możliwego – Krzyżowej.  Doskonała lokalizacja, historyczne tło i wspaniała jesienna aura sprzyjały nam od początku.

Debatę rozpoczęliśmy punktualnie o 10:00 wprowadzeniem do tematu głównego: „Edukacja obywatelska przyszłości – czy potrzebujemy nowych kompetencji, aby rozwijać aktywne społeczności?”. Zarysowaliśmy zasady debaty, zdefiniowaliśmy kompetencje i zaprosiliśmy uczestników do indywidualnej refleksji przy odpowiedzi na pytanie: „Jakie kompetencje pozwalają mi angażować się w sprawy mojej miejscowości, gminy?”.  Odpowiedzi na to pytanie zapisywane były na kartkach i posłużyły do  zaaranżowanej na dalszym etapie rozmowy w parach.  Uczestnicy poproszeni zostali o dobranie się w pary, w których się jeszcze nie znają i rozmowę w oparciu o pytanie: „Skąd mam te kompetencje? jak je zdobyłem?” oraz „Jakie kompetencje powinni posiadać mieszkańcy, aby budować aktywne społeczności?” Był to moment debaty, który najtrudniej było nam przerwać… dyskusje były pogłębione, bardzo osobiste i przez to niezwykle ważne.

Następnie poprosiliśmy uczestników o połączenie się w większe grupy, których zadaniem wspólne określenie 4 kluczowych kompetencji. Nowopowstałe grupy rozpoczęły dyskusje w różnych miejscach Pałacu. Wypracowane kompetencje były prezentowane na forum kolejno przez reprezentantów grup i umieszczane na tablicy w centralnym miejscu sali. Ostatnim etapem wprowadzającym do dyskusji było dokonanie ponownego indywidualnego wyboru – uczestnicy za pomocą samoprzylepnych kropek określali najważniejsze ich zdaniem kompetencje. Ich lista przedstawia się następująco:

 • Chęć wspólnego działania, zaangażowanie – 18 
 • Umiejętność dialogu i współpracy – 14
 • Właściwa i skuteczna komunikacja; umiejętność rozmowy i słuchania – 13
 • Kreatywność – 11
 • Zdolność kompromisu – 8
 • Świadomość własnych praw – 6
 • Otwartość na zmiany – 6 
 • Entuzjazm – 5 
 • Lokalna tożsamość – 5 
 • Odpowiedzialność – 4 
 • Umiejętność wskazania wspólnego celu – 4 
 • Umiejętne wykorzystanie wiedzy i zasobów społeczności lokalnej – 3 
 • Otwartość – 2 
 • Szacunek i tolerancja – 2 
 • Umiejętność dobrej organizacji – 1 

Na podstawie przeprowadzonego „rankingu” prowadziliśmy moderowaną dyskusję. maksymalnie angażując w nią uczestników. Na jej podstawie można wysunąć następujące wnioski:

 1. W społecznościach lokalnych brakuje osób wychodzących z inicjatywą. Krąg osób inicjujących działania lokalne ogranicza się do określonego grona liderów.
 2. Niezbędna jest uczciwa i pogłębiona diagnoza potrzeb lokalnych, jakimi zasobami dysponujemy i na ile je wykorzystujemy?
 3. Kluczowe jest rozwijanie umiejętności delegowania zadań przez liderów lokalnych.
 4. W kontekście przyszłości – istotne jest rozwijanie i nabywanie nowych kompetencji cyfrowych.
 5. Niezwykle istotne jest również rozwijanie kompetencji interpersonalnych – rozmowy, słuchania, budowania więzi i trwałych relacji opartych o szacunek i zaufanie.
 6. Kluczowa jest umiejętność motywowania do współdziałania, zjednywania ludzi, argumentowania, sztuka rozwiązywania konfliktów.
 7. Ważna jest również umiejętność dzielenia się z innymi, sztuka osiągania równowagi pomiędzy tym co osobiste i wspólne.
 8. Jednym z najważniejszych wyzwań jest budowanie zaufania społecznego, a dalej budowanie więzi lokalnych i rozwijania dobra wspólnego.

Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w dyskusję i zechciały przyjechać do Krzyżowej. Mamy nadzieję, że spędzony czas w twórczej i przyjaznej atmosferze pozwoli wygenerować wiele cennych inicjatyw proobywatelskich!

 

Debata w Krzyżowej – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie zatytułowanej „Edukacja obywatelska przyszłości – czy potrzebujemy nowych kompetencji, aby budować aktywne społeczności?” . 

Debata odbędzie się 3 października 2015 r. , w godz. 10:00 – 14:00,  w Krzyżowej k. Świdnicy (Międzynarodowe Centrum Konferencyjne, Pałac – Sala Majowa)

Debata skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców z terenów powiatu trzebnickiego oraz powiatu oławskiego.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Przestrzenie Aktywności Obywatelskiej” i będzie miało charakter „debaty oksfordzkiej”, podczas której w przyjaznej atmosferze podyskutujemy nt. szans i wyzwań wynikających z edukacji obywatelskiej.

Udział w debacie jest bezpłatny. Nie finansujemy kosztów dojazdu do Krzyżowej.

Aby się zgłosić na debatę prosimy o przesłanie maila na adres: kontakt@moja-przestrzen.pl do dnia 28 września 2015r.

Łączymy najlepsze pozdrowienia,

Zespół Fundacji „Moja Przestrzeń”

Ostatni zjazd Szkoły Liderów – relacja.

Ostatni zjazd w ramach Szkoły Liderów odbył się w dniach 15-16 maja w Krzyżowej. Tym razem po raz pierwszy przywitała nas piękna słoneczna pogoda. Początek szkolenia rozpoczęliśmy przemiłą niespodzianką, jedna z uczestniczek Kasia przywiązała własnoręcznie upieczony tort na którym widniał napis ‚Wiwat Liderzy”. Po tym pysznym początku rozpoczęliśmy warsztaty pt. „Zarządzanie energią i motywacją w pracy lidera”. Na podstawie ćwiczeń szkoleniowych tj. Kasyno, Dracula, „rzut pomarańczą”, wyciągnęliśmy wiele cennych i ważnych wniosków dotyczących pracy lidera w społeczności lokalnej, a w szczególności tego co nas motywuje do działania. Uczestnicy na zakończenie napisali do siebie listy, które wyślemy do nich w październiku. Listy mają być „motywatorem” do realizacji celów, które liderzy chcą osiągnąć w tym czasie. Niezwykły był również wieczór pomiędzy dniami szkoleniowymi. Magda z Oliwia przeprowadziły nam podstawowy kurs pierwszej pomocy, Agnieszka grała na gitarze, a wszystko przy płonącym ognisku i świecących gwiazdach 🙂
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w Szkole Liderów. Do zobaczenia na spotkaniach animacyjnych w Waszych miejscowościach.
DSC_0701 DSC_0702 DSC_0734 DSC_0739 DSC_0741 DSC_0742 DSC_0746 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0752 DSC_0755 DSC_0759 DSC_0760 DSC_0761 DSC_0762 DSC_0763 DSC_0764 DSC_0769 DSC_0776 DSC_0781 DSC_0784 DSC_0787 DSC_0790 DSC_0792 DSC_0793 DSC_0802 DSC_0803 DSC_0809 DSC_0811 DSC_0812 DSC_0815 DSC_0816 DSC_0818 DSC_0822 DSC_0823 DSC_0824 DSC_0826 DSC_0828 DSC_0832 DSC_0835 DSC_0841 DSC_0842 DSC_0843 DSC_0846 DSC_0847 DSC_0848 DSC_0849 DSC_0853 DSC_0858 DSC_0859 DSC_0860 DSC_0862 DSC_0863 DSC_0864 DSC_0865 DSC_0866 DSC_0870 DSC_0872 DSC_0873 DSC_0874 DSC_0876 DSC_0880 DSC_0883 DSC_0884 DSC_0887 DSC_0888 DSC_0891 DSC_0897

Relacja z II zjazdu Szkoły Liderów.

W dniach 17-18 kwietnia w Krzyżowej odbyło się drugie szkolenie w ramach cyklu edukacyjnego „Szkoła Liderów”. Tematem przewodnim naszego spotkania była skuteczna komunikacja interpersonalna. Dwa dni wspólnej pracy minęły w niezwykle przyjaznej i pełnej refleksji pracy. Wielość wspólnych ćwiczeń w których mogliśmy doświadczać jak ważne jest słuchanie, spójna komunikacja werbalna i niewerbalna, autodiagnoza siebie były ważnym elementem szkolenia. Uczestnicy doświadczają niesamowitej synergii grupowej. Jedno z ćwiczeń tzw. liczenie do 100 – gdzie przy cyfrach 3.6. i 9 należy klasnąć w dłonie, grupa wykonała już po pierwszej próbie! Gratulujemy:-)
Podczas szkolenia omówiliśmy również style komunikacji takie jak agresywny, manipulacyjny, uległy i asertywny. Każdy z uczestników wykonał swoją „mapę asertywności” gdzie mogliśmy zobaczyć w jakich obszarach jeszcze warto nad sobą pracować. Ważnym elementem warsztatów były również wątki dotyczące komunikacji jednostronnej i dwustronnej  (m.in. ćwiczenie wyspa skarbów, motyl). Dzięki ćwiczeniu „gospodarstwo domowe” mogliśmy wyciągnąć wnioski dotyczące tego co jest ważne przy delegowaniu zadać oraz zaobserwować komunikacje jeszcze w innym ujęciu –  cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Thuna (rzeczowy, apelu, ujawniania siebie i relacji).  Dzięki temu, iż jest to szkolenie wyjazdowe – dwudniowe, to ważne są również wieczorne rozmowy i gry. Tym razem graliśmy w Tabu  🙂 Jeszcze raz dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia za miesiąc w Krzyżowej! 🙂

Po pierwszym zjeździe Szkoły Facylitatorów.

W dniach 10-11 kwietnia zorganizowaliśmy pierwszy zjazd Szkoły Facylitatorów.
W Krzyżowej przywitała nas piękna wiosenna pogoda, która wspierała pozytywne nastroje. Spotkanie rozpoczęliśmy obiadem, później spotkaliśmy się na sali szkoleniowej i rozpoczęły się zajęcia. Pierwszą część warsztatów poświęciliśmy na wzajemne poznawanie się. Grupa, którą tworzymy składa się z wielu wspaniałych osób, różnych profesji, posiadających wiele pasji. Na kolejnych etapach szkolenia dokonaliśmy rozróżnień definicyjnych – pomiędzy: tutorem, coachem, animatorem, liderem, moderatorem i wreszcie facylitatorem. Klamrą dla pierwszego dnia była prezentacja obrazująca zadania facylitatora, przykładowe metody pracy oraz model w oparciu,  o który będziemy rozwijać kompetencje uczestników. Wieczór spędziliśmy na rozmowach, Kuba zaproponował grę planszową, a w dalszej części zorganizowaliśmy kalambury oraz grę „karteczki na czole”. Drugi dzień szkolenia rozpoczęliśmy ćwiczeniami obrazującymi specyfikę pracy w grupie, jej fazy i główne aspekty – kluczowe z punktu widzenia facylitacji. Szkolenie podsumowaliśmy zadaniem grupowym, na podstawie, którego doświadczaliśmy specyfiki pracy facylitatora. Uczestnicy otrzymali zadanie domowe w postaci testu – od którego rozpoczniemy kolejne zajęcia. Dziękujemy serdecznie za wspaniałą atmosferę, motywację do pracyi zaangażowanie J Do zobaczenia na kolejnym zjeździe, który zapowiada się b. atrakcyjnie;)